Gjermanisht për fëmijë

Kursi i gjuhës gjermane rezulton prej vitesh si një ndër kurset më të…

Gjermanisht për të rritur

Kursi i gjuhës gjermane rezulton prej vitesh si një ndër kurset më të…

Përgatitje për provime ndërkombëtare të anglishtes

Metoda e përdorur: Framework dhe Upstream. Frekuentimi bëhet 3 herë në jave,…

Anglisht për femijë

Metoda e përdorur: Framework dhe Upstream. Frekuentimi bëhet 3 herë në jave,…

Anglisht profesionale

Metoda e përdorur: Framework dhe Upstream. Frekuentimi bëhet 3 herë në jave,…

Anglisht për të rritur

Metoda e përdorur: Framework dhe Upstream. Frekuentimi bëhet 3 herë në jave,…