Ne ju ofrojmë:


Strategy

Marketing

Design

Development

Strategji

Si një markë që synojmë  një hyrje efektive në botën e internetit, kërkojmë strategjinë e aktiviteteve të zhvillimit të web-it në mënyrë që këto t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet e vendosura. Ne ju japim një plan procedurial të përshtatshëm për biznesin tuaj në menyrë qe ju të  zbërtheni detyrat tuaja 

Marketing

Ne bëjmë marketingun e një produkti dhe shërbimi duke përdorur një platformë digjitale që ndihmon në rritjen e biznesit drejt lartësive më të mëdha. Marketingu dixhital mbulon të gjitha llojet e marketingut në internet që përfshin SEO, PPC, Analytics, optimizimin e konvertimit, menaxhimin e reputacionit online, krijimin e përmbajtjeve dhe marketingun, marketingun e mediave sociale, marketingun e emailit dhe automatizimin e marketingut.

Dizajn

Projektimi përfshin konceptet ilustruese për të krijuar një dizajn të pajisur që u jep klientëve kënaqësi. Dizajnerët tanë krijojnë konceptet më të vështira për të përmbushur nevojat tuaja në mënyrën më ideale. Mendimi i madh i dizajnit fillon me planifikimin që merret me Imagjinatën, Zhvillimin, Cilësinë dhe Promovimin e produkteve. 

SOCIAL MEDIA & DIGITAL MARKETING SERVICES

 • POSTS – Postime në mënyrë periodike 1 postim\ditë.
 • SEO COPYWRITING – Optimizimi i përshkrimeve për secilin post + hashtags
 • VISUAL MARKETING – Optimizimi vizual i postimeve referuar me BRAND-in.
 • SCHEDULING – Skedulimi i postimeve në intervale kohore javore ose mujore.
 • MANAGEMENT – Menaxhim të rrjeteve sociale dhe angazhim me audiencën.
 • PHOTO SET – Set fotografik profesional me tendeca promovimi të produktit / aktivitetit tuaj.
 • VIDEO PROMOCION – Promovimi i aktivitetit / produktit tuaj nëpërmjet filmimeve profesionale
 • VIDEO EDITING – Editim i sekuencave filmike me tendenca promocioni.
 • MOTION GRAPHICS – Video të animuara, referuar nga trendet më aktuale.

 • GOOGLE ADS \ PPC – Fushata reklamimi të sponsorizuara.
 • SEO – Rankimi i web-it në faqet e para të GOOGLE.
 • EMAIL MARKETING – Fushata reklamimi nëpërmjet dërgimit të email-eve drejt audiences me interesa kundrejt aktivitetit tuaj.
 • RAPID SHARING – Shpërndarje masive në mënyre lokale te njoftimeve rreth aktivitetit tuaj.