Education

Rr. "Muhamet Gjollesha", Godina 78, Hyrja 1

info@irisoft.al

Publication

Rr. "Muhamet Gjollesha", Godina 78, Hyrja 1

publication@irisoft.al

Properties

Rr. "Muhamet Gjollesha", Godina 78, Hyrja 1

properties@irisoft.al

Solutions

Rr. "Muhamet Gjollesha", Godina 78, Hyrja 1

solutions@irisoft.al

Na kontaktoni

Shkruani për çdo pyetje që mund të keni në lidhje me kurset tona, kërkesa, sugjerime apo mendime të tjera. Stafi jonë do të mirëpresi kërkesën tuaj dhe do t'ju përgjigjet në kohë.