Irisoft Education ofron kurse profesionale të cilat konsistojnë në:

 • ANALIZË FINANCIARE
 • INFORMATIKË / VBA
 • ANALIZË 1.2
 • MATEMATIKË E ZBATUAR
 • STATISTIKË
 • KONTABILITET FINANCIAR
 • KONTABILITET KOSTO DREJTIMI
 • DREJTIM FINANCIAR
 • KONTABILIET DREJTIMI
 • MICRO EKONOMI
 • MACRO EKONOMI
 • MENAXHIM OPERACIONESH
 • MENAXHIM STRATEGJIK
 • MENAXHIM PROJEKTESH
 • HYRJE NË EKONOMI
 • MARKETING NDËRKOMBËTAR
 • LIDERSHIP
 • EKONOMIKS I PUNËS
 • PARAJA DHE BANKA
 • JAVA
 • GJUHË PROGRAMIMI C
 • GJUHË PROGRAMIMI C++

Privacy Preference Center