Irisoft ofron kurse profesionale të cilat konsistojnë në:

 • Analizë 1.2
 • Kimi
 • Kimi e aplikuar
 • Fizikë 1.2
 • Bazat e Informatikës
 • Gjuha C
 • Gjuha C++
 • Vizatim teknik
 • Gjeometri descriptive
 • Topografi
 • Materiale Ndërtimi,
 • Mekanikë
 • Fluide
 • Fibra Optike
 • Sisteme Logjike
 • Termodinamikë
 • Baza Projektimi
 • Termoteknikë
 • Gjeologji minierash
 • Gjeodezi Inxhinierike
 • Gjeologji, Hidraulikë
 • Teknologji Ndërtimi
 • Teknologji Materiale
 • Metalikë
 • Shkencë Kontruksioni
 • Statikë
 • Rezistencë
 • Dinamikë
 • Elektrteknikë
 • Teori Sinjalesh
 • Kristalografi

Privacy Preference Center