• Analizë 1.2
 • Kimi, Kimi e aplikuar
 • Fizikë 1.2
 • Bazat e Informatikës
 • Gjuha C
 • Gjuha C++
 • Vizatim teknik
 • Gjeometri deskriptive
 • Topografi
 • Materiale Ndërtimi, Mekanikë
 • Fluide
 • Termodinamikë
 • Termoteknikë
 • Gjeologji minierash
 • Gjeodezi Inxhinierike
 • Gjeologji, Hidraulikë
 • Teknologji Ndërtimi
 • Teknologji Materiale
 • Metalikë
 • Lazer
 • Shkencë Kontruksioni
 • Furnizime uji, Kanalizime
 • Statikë
 • Rezistencë
 • Dinamikë
 • Elektrteknikë
 • Teori Sinjalesh
 • Vepra Speciale

Privacy Preference Center