GJERMANISHT A1

 • Kohezgjatja: 4 muaj
 • Metoda: Menschen/Schritte

Në nivelin e parë Grundstuffe (4 muaj, 3 herë/javë) studentët mësojnë të prezantohen, të shprehen rreth aftësive, preferencave dhe karakteristikat fizike për veten dhe për të tjerët. Temat kryesisht sjellin jetën e përditshme dhe situata të krijuara në shkollë, familje, shoqëri, në mënyrë që çdokush të shprehë mendimin e tij duke vënë në praktikë fjalët që kanë mësuar. Struktura e përdorur fokusohet tek rregullat gramatikore dhe në pasurimin e fjalorit me më shumë se 1500 fjalë, përfshirë këtu dhe kohët e foljes, e tashme, e ardhme dhe e shkuar. Në nivelin e parë studentët mësojnë dhe zhvillojnë lexim, dëgjim, shkrim, dhe aftësitë e komunikimit.

GJERMANISHT A2

 • Kohezgjatja: 4 muaj
 • Metoda: Menschen/Schritte

Në nivelin e parë Grundstuffe (4 muaj, 3 herë/javë) studentët mësojnë të prezantohen, të shprehen rreth aftësive, preferencave dhe karakteristikat fizike për veten dhe për të tjerët. Temat kryesisht sjellin jetën e përditshme dhe situata të krijuara në shkollë, familje, shoqëri, në mënyrë që çdokush të shprehë mendimin e tij duke vënë në praktikë fjalët që kanë mësuar. Struktura e përdorur fokusohet tek rregullat gramatikore dhe në pasurimin e fjalorit me më shumë se 1500 fjalë, përfshirë këtu dhe kohët e foljes, e tashme, e ardhme dhe e shkuar. Në nivelin e parë studentët mësojnë dhe zhvillojnë lexim, dëgjim, shkrim, dhe aftësitë e komunikimit.

GJERMANISHT B1

 • Kohezgjatja: 4 muaj
 • Metoda: Menschen/Schritte

Në këtë nivel, studentët mësojnë të diskutojnë për kohën e tyre të lirë, çështjet familjare, festat kombëtare dhe ndërkombëtare, për ekonominë, mjekësinë si dhe për çështje më të ndërlikuara duke shprehur pikëpamjet e tyre. Duke studiuar dhe përbërjen e grupeve tona, thellohemi më shumë në profilet e punës apo shkollës së tyre, më konkretisht në fushën e mjekësisë, duke mësuar terma shkencorë apo të gazetarisë duke zbardhur lajme të ndryshme. Kjo i bën studentët e qendrës tonë më praktik, si në komunikim me të tjerët por edhe të ndjehen mirë me veten e tyre. Në këtë nivel ata pasurojnë fjalorin me më shumë se 1200 fjalë të reja dhe të shprehen lirshëm në situata të shumta.

GJERMANISHT B2

 • Kohezgjatja: 4 muaj
 • Metoda: Menschen/Schritte

Në këtë nivel, studentët mësojnë të diskutojnë për kohën e tyre të lirë, çështjet familjare, festat kombëtare dhe ndërkombëtare, për ekonominë, mjekësinë si dhe për çështje më të ndërlikuara duke shprehur pikëpamjet e tyre.  Duke studiuar dhe përbërjen e grupeve tona, thellohemi më shumë në profilet e punës apo shkollës së tyre, më konkretisht në fushën e mjekësisë, duke mësuar terma shkencorë apo të gazetarisë duke zbardhur lajme të ndryshme.

Kjo i bën studentët e qendrës tonë më praktik, si në komunikim me të tjerët por edhe të ndjehen mirë me veten e tyre.  Në këtë nivel ata pasurojnë fjalorin me më shumë se 1200 fjalë të reja dhe të shprehen lirshëm në situata të shumta.

GJERMANISHT C1

 • Kohezgjatja: 4 muaj
 • Metoda: Menschen/Schritte

Niveli i tretë Hochstuffe (4 muaj 3 herë / javë) Në këtë nivel, studentët janë në nivelin më të mirë të gjuhës së huaj. Ata janë zotërues shumnë të mirë të gramatikës dhe kanë një bagazh akademik të gjuhës së huaj. Shprehen shumë lirshëm në situata të ndryshme, janë në gjendje të lëxojnë, kuptojë dhe përkthejnë nivele të larta si dhe të hartojnë esse për tematika të caktuara.

GJERMANISHT C2

 • Kohezgjatja: 4 muaj
 • Metoda: Menschen/Schritte

Niveli i tretë Hochstuffe (4 muaj 3 herë / javë) Në këtë nivel, studentët janë në nivelin më të mirë të gjuhës së huaj. Ata janë zotërues shumnë të mirë të gramatikës dhe kanë një bagazh akademik të gjuhës së huaj. Shprehen shumë lirshëm në situata të ndryshme, janë në gjendje të lëxojnë, kuptojë dhe përkthejnë nivele të larta si dhe të hartojnë esse për tematika të caktuara.

Privacy Preference Center