CCNA

  • Kohezgjatja: 20 seanca

Trajnim profesional-praktik për kandidatë që sapo kanë përfunduar shkollimin në degë të Informatikës, TIK-ut, Elektronikës etj; si dhe për individë jashtë profilit informatik por që dëshirojnë të punojnë në këtë profil pune.

Materiali është i përbërë nga 4 module:

  1. Network Fundamentals
  2. Routing Protocols and Concepts
  3. LAN switching and Wireless
  4. Accessing the WAN

Privacy Preference Center