Kurs aktrimi për fëmijë

Në kurset tona të aktrimit do të mësoni njohuri të përgjithshme rreth aktrimin në teori dhe në praktikë.

Njohuritë Teorike përfshijnë :
– Njohuri të përgjithshme për artin.
– Njohuri për metodat e aktrimit.
– Edukim i përgjithshëm, etj.

Praktika përfshin :
– Recitime.
– Pergatitje pjesë teatrale për fëmije.
– Xhirime filmash me metrazh të shkurtër.
– Minispektakele të ndryshme, etj.