Kurs vizatimi për fëmijë

Ofrojmë për fëmijë kurse pikture & vizatimi, për të zhvilluar dhe kuptuar më tej mbi talentin apo pasionin e tyre. Kursi Fokusohet mbi një program, i cili përbëhet nga tema të ndryshme javore ose mujore si përshembull, zhvillimi i një portreti, peisazhi, ngjyrat, kompozimi, interpretimi etj.