Ky kurs ofrohet ne varësi të nxënësit dhe nevojës së tij për të mësuar. Pagesa e kursit bëhet për çdo seancë që nxënësi ndjek.

Privacy Preference Center