Menaxhim-Marketing

  • Kohezgjatja: 30 seanca

Në modulin e Manaxhim biznesit – jepen baza të fuqishme të menaxhimit dhe të marketingut, 5 hapat e rëndësishëm për të filluar një biznes, analiza e konkurrentit, si të jesh i sukseshëm në shitjen e një produkti, etj. Ky trajnim nuk njeh moshë dhe profil dhe paraqet një pasqyrë të re drejt vetes suaj.

Shkenca më e re, e panjohur për mentalitetin shqiptar, do ju bëjë të kuptoni që Menaxhimi dhe Marketingu është  njohja  në kohën e duhur e shanseve të tregut  dhe realizimi i tyre  pas një analize.

Te menaxhosh dhe të besh marketing nuk do të thotë vetëm  të reklamosh apo të drejtosh, por të kapësh majat e suksesit në biznes dhe tek vetja.

Privacy Preference Center