Paketa profesionale për sekretari dhe menaxhere zyre

 • Kohezgjatja: 30 seanca

Të gjithë mendojmë se kjo është puna më e thjeshtë, por në të vërtetë mbart shumë përgjegjësi. Menxhimi i zyrës nuk konsiston vetëm në përgjigjet e telefonatave dhe pritjeve të klientëve, por një organizim sa më i mirë i punës ditore në mënyrë kapjen e objektivave dhe performancës së lartë në fund të ditës apo të muajit.

Trajnimi që ofrojmë konsiston të rritë përgjegjësinë, rregullin dhe dëshirën e çdokujt, të organizojë veten dhe të ketë performancë të lartë. Kohën më të madhe e kalojmë në punë dhe shpeshherë krijojmë panik me veten tonë se asgjë nuk shkon mirë dhe e humbim fillin e punës së lënë nga dita e mëparshme. Për këtë arsye, tematikat kryesore që do të trajtojmë janë:

 1. Menaxhimi i kohës
 2. Menaxhimi i stresit
 3. Marrëdhënia me kolegët, mbarëvartja e punës
 4. Organizimi i mbledhjeve
 5. Marrja dhe ruajtja e informacion
 6. Komunikimi, marrëdhënia me klientët
 7. Komunikimi në telefon, prezantimi dhe lënia e orareve
 8. Mbajtja në kontakt e klientëve nëpërmjet email
 9. Përpilimi i shkresave zyrtare dhe jozyrtare
 10. Ruajtja e dokumentacionit
 11. Menaxhimi dhe rregullimi i ambjentit të punës (Dosjet)
 12. Krijimi i objektivave dhe realizimi i tyre në fund të ditës/muajit

Privacy Preference Center