PËRGATITJE PËR PROVIMIN E GJUHËS ANGLEZE CAEL

  • Kohezgjatja: 4 muaj

Irisoft më 01.07.2015 ka nënshkruar një marrëveshje me Language Institute London (LLI) në Kanada për provimin zyrtar të njohjes së gjuhës angleze CAEL jo vetëm për Shqipërinë por për të gjithë Ballkanin. www.cael.ca dhe www. llicael.com

Çertifikimi dhe vlerësimi Kanadez i gjuhës angleze në nivel akademik CAEL është një test i standardizuar i përdorimit të gjuhës angleze për qëllime akademike.

Ajo vlerëson nivelin e gjuhës angleze të të gjithë konkurentëve që synojnë të studiojnë në kolegje dhe univeristete angleze të nivelit mesatar.

Vlerësimi CAEL teston aftësinë e komunikimit të gjuhës angleze si ajo që flitet ne kolegje dhe universitetet Kanadeze .

Vlerësimi Cael ofron një alternativë unike për teste të tjera të standardizuara të gjuhës angleze, sepse ajo vlerëson vetëm në bazë të performancës.

Ajo përbëhet nga një grup i integruar të veprimtarive gjuhësore.

Të testuarit lexojnë artikuj, dëgjojnë një leksion, i përgjigjen pyetjeve dhe duhet të shkruajnë një ese të shkurtër – të gjitha këto për të njëjtën temë.

Detyrat e gjuhës dhe aktivitetet në vlerësimin Cael janë provuar sistematikisht nga ato që janë ndërmarrë zakonisht brenda komunitetit akademik. Kohëzgjatja përgatitore 4 muaj – pagesa 350 Euro. Kosto e testimit 235 $ Kanadezë

Gjithashtu Irisoft përgatit të gjithë individët që dëshirojnë të marrin provimin e TOEFL, IELTS, TOIC si dhe anglishte profesionale referuar tabelës. Individi që të jetë pjesë e anglishtes profesionele duhet të jetë të paktën në nivelin paramesatar të gjuhës angleze.

PËRGATITJE PËR PROVIMIN E GJUHËS ANGLEZE TOEFL

  • Kohezgjatja: 3 muaj
  • Metoda: Metodat respektive

 

PËRGATITJE PËR PROVIMIN E GJUHËS ANGLEZE TOEIC

  • Kohezgjatja: 3 muaj
  • Metoda: Metodat respektive

 

PËRGATITJE PËR PROVIMIN E GJUHËS ANGLEZE IELTS

  • Kohezgjatja: 3 muaj
  • Metoda: Metodat respektive

Privacy Preference Center