PROGRAMI “KUJDESI NDAJ TË MOSHUARVE”

  • Kohezgjtja: 30 seanca

Personat e moshës  së tretë janë ata që kanë më shumë nevojë për  përkujdesje se çdokush tjetër.  Kujdesi shëndetësor është primar, por shumë i rëndësishëm i domosdoshëm  dhe mirëqënja psikologjike dhe emocionale. Jeta sociale edhe angazhimi në aktivitete të ndryshme sportive, komunitare i bën të ndjehen të dobishëm dhe të vlerësuar. Ky është një shërbim që mungon pothuajse plotësisht në vëndin tonë kjo ndodh për faktin se mungojë PERSONAT  e specializuar apo profesionalisht të kualifikuar për të kryer këtë shërbim jo vetwm si infermier!

Kujdesi ndaj të moshuarve është duke ardhur si shërbim i domosdoshëm edhe në vendin tonë, si pasojë e ndryshimit të stilit të jetës.

Qëndra IRISOFT ofron këtë kurs profesional, trajnim në aspektin praktik-profesional për të gjithë ata persona që janë të interesuar për të punuar si KUJDESTARË PËR TË MOSHUARIT të CERTIFIKUAR.

Gjithashtu në këtë kurs mund të marrin pjesë të gjithë:

  • Persona që kudjesen aktualisht për një të moshuar në kushtet e shtëpisë apo qëndër.
  • Persona që janë të interesuar të marrin njohuri në apektin praktik, se si të kujdesen për një të moshuar, profesionist apo jo.
  • Persona të afërt/familjarë të të moshuarvë (që bëjnë kujdestarin).
  • Të rinjë, student që e gjejnë veten në këtë fushë të shërbimit social.

Ky modul përmbanë  tema ku janë të trajtuara tematika në aspektet kryesore të kujdesit:

  • Aspekti shëndetsor. Kujdesi primar shëndetësor-mjekësor
  • Aspekti psikologjik. Kujdesi i përgjthsëm psikologjik, emocional dhe mendor
  • Siguria – fizike dhe psikoemocionale
  • Socializimi. Integrimi në jetën sociale
  • Koha e lirë. Organizimi i aktiviteteve për të rritur pjesmarrjen aktive.

Privacy Preference Center