Programi “Kujdesi ndaj të moshuarve”

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Paketa profesionale për softskills

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Paketa profesionale për gjeodetë dhe topografi

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Paketa profesionale për sekretari dhe menaxhere zyre

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Paketa e Burimeve Njerëzore

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Paketa e Psikologëve

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Paketa e Gazetarëve

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Paketa e Juristëve

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Informatikë CCNA

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Paketa Informaticienëve

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Financë-Bankë

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Menaxhim-Marketing

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

TIK me paketa profesionale

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Ekonomist Kontabël

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Punime inxhinierike

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Programe grafike

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…

Kurs kompjuteri

Për ti ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve, Irisoft ka hartuar një…